بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : جمعه, ۲۷ آبان , ۱۴۰۱ Friday, 18 November , 2022
0
طرح جامع

طرح جامع اهواز سال ۱۳۸۸

  • کد خبر : 3919
  • ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱:۰۴
طرح جامع اهواز سال ۱۳۸۸
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 25/4/97 خود طرح جامع شهر اهواز را پیرو مصوبه مورخ 2/12/1395 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 17/4/97 کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۵/۴/۹۷ خود طرح جامع شهر اهواز را پیرو مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۹۷ کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

کلیات

۱٫ مطالعات جمعیتی طرح جامع بر اساس جمعیت پایه ۱۱۸۴۷۸۸بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ و با نرخ رشد ۲۵/۱ (تقریباً معادل نرخ رشد طبیعی) برای سال افق ۱۴۱۰ و معادل ۱۳۷۰۰۰۰ نفر بر اساس موازین برنامه ریزی شهری مورد تائید می‌باشد.
۲٫ عناوین کاربری‌ها در کلیه اسناد بر اساس مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و پس از تائید دبیرخانه کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی استان در قالب اسناد طرح ابلاغ شود.
۳٫ قطعات با مساحت بیش از یک هکتار، به عنوان ذخیره نوسازی شهر شناسایی و در اسناد طرح تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند، تبعاً اقدامات درخصوص این قطعات در قالب طرح یکپارچه و با رعایت ضوابط و مقررات طرح جامع به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان خواهد رسید.
۴٫ کاربری‌های خدماتی وضع موجود که تغییر آنها از نظر طرح جامع قابل جبران نبوده و برسازمان فضایی کل طرح تاثیر می‌گذارد شناسایی و به عنوان اساس طرح جامع (با هاشور تثبیت کاربری) در اسناد مربوطه ارائه گردد.
۵٫  الحاق روستاهای عین دو و ملاشیه تا طی شدن فرایند کامل الحاق و تائید استانداری خوزستان مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بصورت مراعا در اسناد طرح جامعکاربری اراضی شهر
۶٫ خط محدوده در شمال شهر در محدوده پل نهم (مطابق نقشه پیوست) اصلاح شود و اراضی الحاقی به محدوده با کاربری پارک و سبز بصورت اساس طرح در اسناد درج گردد.
۷٫  محورهای دارای قابلیت استقرار کاربری های مختلط خدماتی در مقیاس شهر، منطقه و ناحیه، شناسایی و در اسناد طرح منعکس و متعاقباً ضوابط استقرار و اختلاط کاربری در آنها ارائه شود.
۸٫ ضمن حذف کاربری‌های پیشنهادی از ناحیه صنعتی کارون و شهرک کاویان مقرر گردید؛ به جهت تسهیل خروج صنایع از شهر و تخصیص آنها به کاربری های خدماتی، طرح ویژه متضمن توافق با متولیان صنایع مربوطه با نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان و با رعایت مفاد و احکام طرح جامع به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر اهواز برسد.

۹٫ اراضی مربوط به پادگان ۹۲ زرهی، پادگان شهید دغاغله و پادگان ۸ نجف اشرف و سایر پادگانهای مستقر در محدوده شهر ، در حد کاربری نظامی قبل با کاربری نظامی در طرح تثبیت شود. تبعا هرگونه اقدام در این زمینه به قانون انتقال پادگانها موکول می گردد.
۱۰٫ الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل مطابق مصوبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ با ذکر مصادیق و نقشه، ارائه شود و پس از تائید نمایندگان محترم وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح جامع لحاظ گردد.

پهنه بندی حریم شهر
۱۱٫  ضمن مخالفت با کاهش حریم شهر در بخش جنوب شرقی مقرر گردید حریم در این قسمت بر حریم مصوب قبلی شورایعالی شهرسازی منطبق شود .تبعاً با توجه به وقوع شهرک صنعتی شماره ۳ و بخشی از شهرک صنعتی شماره ۵ در حریم شهر استقرار صنایع در این بخش ها بر اساس ضوابط محیط زیستی صرفاً تا رده ۳ مجاز خواهد بود . حریم شهر در سایر بخش ها مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تائید میباشد.
۱۲٫ پهنه های پیشنهادی و کاربری های تثبیت شده در سند پهنه بندی حریم شهر همراستا با دستور العمل پهنه بندی حریم شهر ها (مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/ ۱۳۹۶ شورایعالی ) اصلاح و ضوابط استقرار فعالیت در آن مطابق سند مذکور ارائه گردد.
۱۳٫ حریم و بستر رودخانه کارون مطابق نظر اداره کل آب منطقه ای استان در سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم ارائه گردد.
۱۴٫  با عنایت به نقش اساسی رود کارون در سازمان فضائی شهر مقرر گردید طرح ویژه احیا و بازآفرینی فضای رود کنار همراستا با مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ و شورایعالی برسد.
۱۵٫  حرایم نفتی ، میادین نفتی ، چاه ها و خطوط انتقال نفت و سایر خطوط تاسیساتی و انتقال فرآورده های نفتی مطابق اعلام نظر مرجع قانونی مربوطه در سند پهنه بندی حریم ارائه گردد.
حمل و نقل
۱۶٫  ضمن تقدیر از تلاش صورت گرفته در جهت انطباق طرح جامع با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (T.O.D) به عنوان رویکرد طرح در توسعه و عمران در حوزه توزیع تراکم‌ها و اختلاط کاربری‌ها مقرر گردید؛ ساختار یکپارچه حمل و نقل همگانی شهر مشتمل بر شقوق مختلف حمل و نقل، پایانه‌ها و ایستگاه‌های اصلی، پایانه‌های شهری و بین شهری و نحوه اتصال آنها بهم به عنوان یکی از اسناد طرح جامع تکمیل و ارائه گردد.در همین راستا ایستگاه مرکزی راه آهن و اراضی پیرامون آن (متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران) به عنوان هاب مرکزی (TOD مرکزی) در اسناد طرح منعکس و پس از طی مراحل تصویبی لازم همراستا با سند یکپارچه حمل و نقل همگانی شهر ملاک عمل قرار گیرد.
۱۷٫ پیشنهادات مربوط به طرح جامع حمل و نقل اهواز در انطباق با سازمان فضائی پیشنهادی در طرح تثبیت گردد.
۱۸٫  پیشنهادات مربوط به کریدور سراسری شماره ۱۰ زاگرس بررسی و تاثیرات احتمالی متقابل آن در طرح منعکس گردد.

ضوابط و مقررات
ضوابط و مقررات پیشنهادی با رعایت محور های زیر توسط منتخب اعضای کمیته شامل نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت دفاع، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورایعالی بررسی، اصلاح و تائید گردد.
۱۹٫  پهنه‌های تراکمی شهر در سه گونه تراکم کم، متوسط و زیاد تدقیق گردد. این تدقیق که با همکاری شهرداری اهواز و استانداری خوزستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام خواهد شد به نحوی خواهد بود که پهنه تراکمی پیشنهادی هر منطقه از متوسط تراکم ساختمانی موجود آن کمتر نباشد.
۲۰٫  ضمن حذف الگوی تراکمی بلند مرتبه سازی بصورت پهنه‌ای مقرر گردید استفاده از این الگو محدود به محورهای دارای قابلیت استقرار کاربری های مختلط خدماتی در مقیاس شهر و منطقه گردد.
۲۱٫  عرصه‌های سبز و باز اعم از فضای سبز و باغات و کشاورزی و همچنین کاربری‌های خدماتی بزرگ مقیاس، دانشگاه و و حریم رودخانه کارون از سند پهنه بندی تراکم ساختمانی شهر حذف شود.
۲۲٫ محدوده‌های بافت‌های ارزشمند معاصر شناسایی و ضوابط تراکمی در آنها در جهت حفظ الگوی ساخت و ساز وضع موجود ارائه گردد.
۲۳٫ کلیه پهنه‌های تراکم ساختمانی در حریم گسل، به پهنه تراکم کم تعدیل گردد .
۲۴٫ در تمامی پهنه‌ها رعایت سقف تراکمی پهنه‌ها ارجح بر سایر ضوابط تراکم ساختمانی می‌باشد.
۲۵٫ ضمن انعکاس محدوده بافت فرسوده شهر اهواز در سند کاربری اراضی پیشنهادی پیشنهادات تکمیلی طرح جامع در جهت شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری بر اساس آخرین اقدامات ستادهای ملی و استانی بازآفرینی شهری به عنوان اسناد پشتیبان طرح ارائه شود. تبعا متعاقب ابلاغ شیوه نامه جدید شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی سند مذکور بر اساس شاخص‌های جدید تدقیق شده و مبنای اقدامات قانونی در محدوده‌‌های هدف خواهد بود.
۲۶٫ در ضوابط پیشنهادی در خصوص موارد زیر بطور مشخص اظهار نظر شود.
به حداقل عرض معبر و حداقل اندازه قطعه جهت احداث بنا
سرانه فضای باز جهت کنترل واحد پذیری
تعداد پارکینگ لازم برای همه کاربری‌ها
حداکثر تعداد طبقات قابل احداث در تراز زیر همکف بر اساس نظر آب منطقه‌ای استان . 

به کانال تلگرام نوین شهرساز بپیوندید
لینک کوتاه : https://novinshahrsaz.ir/?p=3919

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi