بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022

آرشیو ماهانه : آذر 1399

10آذر
قوانین ملاک عمل معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد
کتاب

قوانین ملاک عمل معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد

کتاب قوانین ملاک عمل معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد در سال 1394در 6 مجموعه توسط معاونت فنی و طراحی شهرداری مشهد تهیه شده است.

10آذر
ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرسازی  شهرداری سمنان
کتاب

ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرسازی شهرداری سمنان

کتاب ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرسازی شهرداری سمنان در سال 1393 در 232 صفحه توسط حوزه معاونت شهرسازی شهرداری سمنان تهیه شده است.

10آذر
مجموعه ضوابط ملاک عمل شهرسازی مربوط به شهرداری کرج
کتاب

مجموعه ضوابط ملاک عمل شهرسازی مربوط به شهرداری کرج

کتاب مجموعه ضوابط ملاک عمل شهرسازی مربوط به شهرداری کرج  در بهار 1394 در 166 صفحه توسط اداره تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری کرج تهیه شده است.

10آذر
کتاب های قوانین ملاک عمل شهرداری
کتاب

کتاب های قوانین ملاک عمل شهرداری

کتاب قوانین ملاک عمل شهرداری ها از مجموعه قوانین و مقررات پر کاربرد برای شهر تهران می باشد این مجموعه از کتابها جز  مجموعه قوانین و مقررات پر کاربرد در شهرداری های کشور هستند.

10آذر
تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر تهران
مقاله فارسی

تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر تهران

تحليلي بر بحران زيست محيطي و توزيع مكاني فضاي سبز شهر تهران

10آذر
تحلیلی بر عرضه و تقاضای مسکن در منطقه یک تهران
مقاله فارسی

تحلیلی بر عرضه و تقاضای مسکن در منطقه یک تهران

تحليلي بر عرضه و تقاضاي مسكن در منطقه يك تهران

05آذر
نشریه علمی و پژوهشی نامه معماری و شهرسازی شماره بیستم
مجله

نشریه علمی و پژوهشی نامه معماری و شهرسازی شماره بیستم

در شماره 20 از فصلنامه علمی پژوهشی نامه معماری و شهرسازی 9 مقاله به چاپ رسیده است.

05آذر
نشریه علمی و پژوهشی نامه معماری و شهرسازی شماره نوزدهم
مجله

نشریه علمی و پژوهشی نامه معماری و شهرسازی شماره نوزدهم

در شماره 19 از فصلنامه علمی پژوهشی نامه معماری و شهرسازی 9 مقاله به چاپ رسیده است.