انجمن مهندسان شهرساز ایران

عضویت اولیه انجمن مهندسان شهرساز

شرایط عضویت 

همه افرادی که دارای مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته شهرسازی و گرایش های برنامه‌ریزی شهری ، برنامه‌ریزی منطقه‌ای ، مدیریت شهری ، طراحی شهری و شهرسازی اسلامی باشند (دانشجو ، فارغ‌التحصیل و استاد دانشگاه) می‌تواند در این مرحله در انجمن عضو شوند.

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی برای رشته های عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک هر ساله حداقل یکبار توسط سازمان نظام مهندسی برگزار می شود و افرادی که در این آزمون پذیرفته می شوند، پروانه اشتغال بکار مهندسی یا همان حق امضا از سازمان نظام مهندسی ساختمان دریافت خواهند کرد.

برای صلاحیت در رشته های عمران و معماری هر کدام سه رشته آزمون و برای رشته های برق و مکانیک دو رشته آزمون و بقیه رشته ها مانند شهرسازی هر کدام یک رشته آزمون برگزار می شود

[gravityform id="2" title="true"]