بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

توسعه اجتماع محلی

۰۷اردیبهشت
بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید برتوسعه اجتماع محلی پایدار
مقاله فارسی

بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید برتوسعه اجتماع محلی پایدار

بررسی وتدقیق ادبیات توسعه اجتماع محلی و تبیین جایگاه آن دربازآفرینی فرهنگ مبنا