بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

توسعه ی روستایی

۰۸اردیبهشت
تئاتر روستایی کوچوک امیه
تئاتر روستایی در استان آدانای ترکیه

تئاتر روستایی کوچوک امیه

تئاتر روستایی کوچوک امیه شروعی با بسیار ساده داشت اما بعدها به کانونی برای آموزش های اجتماعی و پویش های زیست محیطی تبدیل شد. کوچوک امیه، زنی جسور با پشتکار فراوان!