بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

سرمایه اجتماعی

۰۹اردیبهشت
حکمروایی خوب، سرمایه اجتماعی و فاصله اجتماعی؛ بایدها و نبایدها
حکروایی و نقش آن درمواقع بحرانی

حکمروایی خوب، سرمایه اجتماعی و فاصله اجتماعی؛ بایدها و نبایدها

به‌طورکلی، حکمروایی خوب داراي اصولی مهم شامل مشروعيت، شفافيت، پاسخگويي، حاکميت قانون، اثربخشی و کارآیی، شکل گیری وفاق عمومی و عدالت است. در الگوي حکمروایي خوب، دولت بايد در جامعه ثبات و پايداري برقرار کند، چارچوب‌های قانوني مناسب و اثربخش براي فعاليت بخش عمومي و خصوصي را تعيين و اجرا نماید و ثبات، امنيت و عدالت را برای افراد فراهم آورد.

۲۸فروردین
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بافت فرسوده
مقاله فارسی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بافت فرسوده

مشکل امنیت و احساس امنیت در محدوده بافت فرسوده شهرهای بزرگ