بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

علوم شناختی

۰۱اردیبهشت
کاربرد روش نظریه داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن
مقاله فارسی

کاربرد روش نظریه داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن

تبیین الگوی ذهنی تقاضای مصرفی و اجاره‌ای مسکن با رویکرد علوم‌شناختی و رفتاری در شهر تبریز