بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

مجله آبادی

۲۹فروردین
مجله آبادی شماره ۱
مجله

مجله آبادی شماره ۱

در این شماره از فصلنامه علمی تخصصی آبادی صفه10 مقاله به چاپ رسیده است.همچنین سخنی از رئیس جمهور وقت نیز در این شماره قرار گرفته است