بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

مکتب شیکاگو

۱۰اردیبهشت
مکتب شیکاگو، مردم‌نگاری شهری و چند کار میدانی
مقاله خبری

مکتب شیکاگو، مردم‌نگاری شهری و چند کار میدانی

شهری‌شدن و صنعتی‌شدن زمینه‌ی اجتماعی را شکل داد، و در این بین سهم عمده‌ی مکتب شیکاگو، نشان دادن این فرایندهای پویا و نقش‌شان در زندگی روزمره‌ی شهری بود.