بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

حقوق و قوانین شهری | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

۰۳خرداد
توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو
مقاله فارسی

توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو

بررسی وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و ارائه سیاست اجتماعی مؤثر

۲۹اردیبهشت
مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار
مقاله فارسی

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار

اتخاذ پیش‌زمینه‌ای انسان‌مدارانه و با کنکاش در مفهوم حق به شهر و ایجاد ارتباطی معنادار بین نظریه و عمل در طراحی شهری

۲۳اردیبهشت
بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها
مقاله فارسی

بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها

تبیین رابطه بین احتکار زمین و گسترش پیرامونی شهرها در قالب یک بررسی مدل تحلیلی کمی

۱۵اردیبهشت
تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری هانری لُـهِ فور
مقاله فارسی

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری هانری لُـهِ فور

بررسی اندیشه‌های هانری لُهِ فور، مبدع ایده‌ی حق به شهر و ارائه تصویری کلی از مفاهیمی که مفهوم حق بــه شــهر صرفاً بــه کمک آن‌ها، معنای کامل خود را می‌یابد.

۰۱اردیبهشت
مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان
مقاله فارسی

مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان

شهر، شهروند و مفاهيم آنها، حقوق شهری و شهروندی، وضعيت آن در قوانين موجود

۳۰فروردین
الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه
مقاله فارسی

الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه

ارائه‌ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه

logo-samandehi