بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022

حقوق و قوانین شهری | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

03خرداد
توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو
مقاله فارسی

توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو

بررسی وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و ارائه سیاست اجتماعی مؤثر

29اردیبهشت
مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار
مقاله فارسی

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار

اتخاذ پیش‌زمینه‌ای انسان‌مدارانه و با کنکاش در مفهوم حق به شهر و ایجاد ارتباطی معنادار بین نظریه و عمل در طراحی شهری

23اردیبهشت
بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها
مقاله فارسی

بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها

تبیین رابطه بین احتکار زمین و گسترش پیرامونی شهرها در قالب یک بررسی مدل تحلیلی کمی

15اردیبهشت
تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری هانری لُـهِ فور
مقاله فارسی

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری هانری لُـهِ فور

بررسی اندیشه‌های هانری لُهِ فور، مبدع ایده‌ی حق به شهر و ارائه تصویری کلی از مفاهیمی که مفهوم حق بــه شــهر صرفاً بــه کمک آن‌ها، معنای کامل خود را می‌یابد.

01اردیبهشت
مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان
مقاله فارسی

مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان

شهر، شهروند و مفاهيم آنها، حقوق شهری و شهروندی، وضعيت آن در قوانين موجود

30فروردین
الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه
مقاله فارسی

الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه

ارائه‌ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه