بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 24 April , 2021

جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

14خرداد
شهر دوستدار زن، شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان
مقاله فارسی

شهر دوستدار زن، شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان

شناسایی برخی از معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و تیپ‌های مختلف اجتماعی

14خرداد
بررسی معیارهای تأثیرگذار بر افزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری
مقاله فارسی

بررسی معیارهای تأثیرگذار بر افزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری

شناسایی معیارهای تأثیر گذار بر میزان فعالیت زنان در فضای شهری

14خرداد
معنای نمادین فضاها و پیام‌های جنسیتی: طرد اجتماعی زنان
مقاله فارسی

معنای نمادین فضاها و پیام‌های جنسیتی: طرد اجتماعی زنان

کشف مکانیزم‌های بازتولید دوگانه زنانه/ مردانه و چگونگی طرد زنان و تفکیک جنسیتی فضا در سبک معماری با استفاده از روش گفتمان

10خرداد
رویکردها و روش‌ها در زیبایی‌شناسی شهری
مقاله فارسی

رویکردها و روش‌ها در زیبایی‌شناسی شهری

معرفی رویکردهای متفاوت در زیبایی‌شناسی شهری و شیوه‌های متفاوت انجام آن

09خرداد
رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی
مقاله فارسی

رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی

بررسی و طبقه‌بندی معیارهای کیفی مؤثر بر ارتقاء بعد اجتماعی یک فضای شهری

03خرداد
توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو
مقاله فارسی

توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو

بررسی وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و ارائه سیاست اجتماعی مؤثر

30اردیبهشت
بررسی نحوه توزیع عوامل کاربری اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری
مقاله فارسی

بررسی نحوه توزیع عوامل کاربری اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری

بررسی نحوه تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با تأکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در نواحی مختلف شهر شاهین دژ

29اردیبهشت
خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان
مقاله فارسی

خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان

شناخت رابطه میان خدمات شهری و سبک زندگی شهروندان با هدف بررسی نقش تسهیلات شهری بر شیوه زندگی شهرنشینان