بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 24 April , 2021

توسعه شهری | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

07دی
برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی هسته ای (پیشنهادی برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری تهران)
مقاله

برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی هسته ای (پیشنهادی برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری تهران)

مقاله برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با رويکرد برنامه ريزي هسته اي (پيشنهادي براي برنامه ريزي توسعه پايدار شهري تهران)

29خرداد
ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی
مقاله فارسی

ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی

دستیابی به جهت‌یابی توسعه فیزیکی با توجه به عوامل تأثیرگذار به گونه‌ای که همراه با توسعه فیزیکی شهر، وارد شدن کمترین میزان خسارت به محیط زیست و حفظ محیط زیست با توسعه پایدار همه جانبه در شهر

26خرداد
بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی
مقاله فارسی

بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی

بررسی روند توسعه درونی در بخشی از بافت فرسوده شمالی مرکز شهر زنجان با استفاده از تغییرات دو شاخص تراکم و کاربری اراضی

23خرداد
تحلیل شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مشهد
مقاله فارسی

تحلیل شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مشهد

بررسی شاخص­‌های رشد هوشمند شهری در شهر مشهد بر اساس سه شاخص فشردگی، زیست محیطی و دسترسی به تفکیک مناطق شهرداری

17خرداد
بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر)
مقاله فارسی

بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر)

بازشناسی سیاست‌های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت‌ها و محدودیت‌های توسعه شهری و ارائه الگوی توسعه درون‌زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست‌ها با رشد هوشمند شهری

13خرداد
هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه‌های توسعه درونزای شهری
مقاله فارسی

هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه‌های توسعه درونزای شهری

امکان‌پذیری ارزیابی سایر برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده

12خرداد
حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن
مقاله فارسی

حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن

ضرورت بهسازی و توانمندسازی محلات حاشیه شهری و پرداختن به راهکارهای آن خصوصاً در مورد کریم آباد زاهدان

04خرداد
بحران حاشیه‌نشینی وسکونت‌گاه‌های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها
مقاله فارسی

بحران حاشیه‌نشینی وسکونت‌گاه‌های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها

بررسی مفهوم حاشیه‌نشینی، روند شکل‌گیری و تاریخچه به اثرات سوء آن و به بررسی راهکارهایی جهت کنترل معضلات بحران حاشیه‌نشینی در کلان شهرها