بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 24 April , 2021

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

24خرداد
ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب‌پذیری شهرها از زلزله
مقاله فارسی

ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب‌پذیری شهرها از زلزله

ارائه پیشنهادهایی برای تعیین آسیب‌های احتمالی نواحی شهری از زلزله با به کارگیری معیارهای شهرسازی و نیز دانش‌ها و روش‌های نوین مانند GIS و AHP

15خرداد
The Role of Urban Built Heritage in Qualify and Quantify Resilience
مقاله لاتین

The Role of Urban Built Heritage in Qualify and Quantify Resilience

A review of resilience literature and actual applications in urban context

30اردیبهشت
کاهش خطرپذیری بافت تاریخی کاشان در برابر زلزله
مقاله فارسی

کاهش خطرپذیری بافت تاریخی کاشان در برابر زلزله

بررسی متون تخصصی و تجربه‌های جهانی و تحلیل راهکارهای سازمان‌های بین‌المللی آسیب‌پذیری‌های بافت تاریخی کاشان و پرداختن به موضوع ایمن‌سازی کالبدی آن از دو دیدگاه مدیریتی تشکیلاتی و منظر شهری

26اردیبهشت
ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله
مقاله فارسی

ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله

تحلیل همبستگی و رگرسیون بین آسیب‌پذیری و هر کدام از متغیرهای آسیب‌پذیری از جمله؛ کیفیت ابنیه، قدمت بنا، نوع مصالح، تراکم جمعیت و سطح اشغال بنا

26اردیبهشت
اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل شهری در ایران
مقاله فارسی

اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل شهری در ایران

شناسایی آسیب‌ها و مسائل شهری در ایران و تعیین اولویت‌بندی آن از نظر اهمیت و حساسیت به صورت موردی در شهر گرگان

26اردیبهشت
ارزیابی آسیب‌پذیری شهرها از گسل‌های پیرامونی
مقاله فارسی

ارزیابی آسیب‌پذیری شهرها از گسل‌های پیرامونی

مطالعه و بررسی آسیب‌پذیری شهر اردبیل، در برابر خطر زلزله، از ناحیه پنج گسل مهم پیرامون شهر

25اردیبهشت
An integrated approach to intelligent urban facilities
مقاله لاتین

An integrated approach to intelligent urban facilities

proposes an integrated approach to intelligent urban facilities management for real-time emergency response based on the integration of facilities-related information and the integration of management functions

29فروردین
حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شهری با استفاده بهینه از محیط طبیعی درون شهری با رویکرد پدافند غیر عامل
مقاله فارسی

حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شهری با استفاده بهینه از محیط طبیعی درون شهری با رویکرد پدافند غیر عامل

شناسايي مکانهاي طبيعي مناسب براي استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري، متناسب با معيارهاي پدافند غير عامل