بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹ Tuesday, 2 March , 2021

مسکن | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

10آذر
تحلیلی بر عرضه و تقاضای مسکن در منطقه یک تهران
مقاله فارسی

تحلیلی بر عرضه و تقاضای مسکن در منطقه یک تهران

تحليلي بر عرضه و تقاضاي مسكن در منطقه يك تهران

25آبان
سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان
مقاله فارسی

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

12تیر
سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله
مقاله فارسی

سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله

بررسی تعاریف و مدل‌های مختلف ارائه شده در مورد رضایتمندی سکونتی، تدوین عوامل تأثیرگذار بر آن

05تیر
تبیین مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح‌های مسکن
مقاله فارسی

تبیین مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح‌های مسکن

مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط و مقررات‌ مصوب در این‌باره، طی سال‌های گذشته در تهران

25خرداد
بررسی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی اجتماعی مسکن
مقاله فارسی

بررسی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی اجتماعی مسکن

بررسی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مربوط به ازدحام جمعیت یا کمیت مسکن، کیفیت وضع مسکن، خدمات اساسی و مالکیت و نحوه تصرف مسکن در شهرستان اهواز

17خرداد
بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر)
مقاله فارسی

بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر)

بازشناسی سیاست‌های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت‌ها و محدودیت‌های توسعه شهری و ارائه الگوی توسعه درون‌زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست‌ها با رشد هوشمند شهری

08خرداد
تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران
مقاله فارسی

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران

بررسی تعدادی از شاخص‌های مسکن شهری در ایران و تجزیه و تحلیل جایگاه و سیر تحول آن‌ها

04خرداد
محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک
مقاله فارسی

محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک

پرداختن به اصول و معیارهای توسعه محله‌ای پایدار