بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : دوشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Monday, 26 April , 2021

اجتماعی و حقوق شهروندی

23آذر
مجله دانش شهر شماره ۲۹
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۹

در شماره 29 از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان مطالعه وضعيت اقتصادي - اجتماعي زنان سرپرست خانوار (با تاکيد بر مناطق 22 گانه شهر تهران) به چاپ رسیده است.

23آذر
مجله دانش شهر شماره ۲۸
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۸

در شماره 28از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان شهروندی فعال و نظارت شهروندی (بررسی وضعیت مناطق 22 گانه شهرداری تهران براساس داده های سامانه 1888) به چاپ رسیده است.

23آذر
مجله دانش شهر شماره ۲۷
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۷

در شماره 27 از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان کودکان و شهروندی (پهنه‌بندی جمعیتی کودکان ساکن در مناطق 22 گانه و نواحی شهرداری تهران) به چاپ رسیده است.