بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

اجتماعی و حقوق شهروندی

۲۳آذر
مجله دانش شهر شماره ۲۹
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۹

در شماره 29 از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان مطالعه وضعيت اقتصادي - اجتماعي زنان سرپرست خانوار (با تاکيد بر مناطق 22 گانه شهر تهران) به چاپ رسیده است.

۲۳آذر
مجله دانش شهر شماره ۲۸
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۸

در شماره 28از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان شهروندی فعال و نظارت شهروندی (بررسی وضعیت مناطق 22 گانه شهرداری تهران براساس داده های سامانه 1888) به چاپ رسیده است.

۲۳آذر
مجله دانش شهر شماره ۲۷
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۷

در شماره 27 از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان کودکان و شهروندی (پهنه‌بندی جمعیتی کودکان ساکن در مناطق 22 گانه و نواحی شهرداری تهران) به چاپ رسیده است.