بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

باهمستان های پایدار

۰۸اردیبهشت
تئاتر روستایی کوچوک امیه
تئاتر روستایی در استان آدانای ترکیه

تئاتر روستایی کوچوک امیه

تئاتر روستایی کوچوک امیه شروعی با بسیار ساده داشت اما بعدها به کانونی برای آموزش های اجتماعی و پویش های زیست محیطی تبدیل شد. کوچوک امیه، زنی جسور با پشتکار فراوان!