بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

عدالت اجتماعی

۰۶اردیبهشت
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا
مقاله فارسی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا

بررسی کاربرد و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان زنجان