بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

وندالیسم

۱۳دی
مجله دانش شهر شماره ۲۶۱
مجله

مجله دانش شهر شماره ۲۶۱

در شماره 261 از ماهنامه دانش شهر مقاله ای با عنوان وندالیسم زمینه های ایجاد و پیامدهای آن در محیط شهری به چاپ رسیده است.