بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

گسترش شهری

۲۹فروردین
عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران
مقاله فارسی

عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران

پدیده پراکنده رویی در شهر رشت